KAESER energisparessystem – KESS

Vi reduserer kostnadene dine med opptil 30 %

KAESERs energisparesystem KESS bearbeider all data som er registrert i analyseverktøyet ADA, og utformer en nøyaktig trykkluftforsyning etter dine behov. På denne måten kan du spare opptil 30 % av dine energikostnadene  – noen ganger enda mer!

  • Vi sammenlikner flere mulige konsepter for å sikre optimal lønnsomhet for deg.
  • Vi tar hensyn til ytelsen til kompressorstasjonen under hele driftstiden. På den måten kan vi avdekke eventuelle svake punkt i dellastområdet og eliminere dem allerede i forkant.
KESS – fastsettelse av energieffektivitet

Registrering av energieffektivitet ved hjelp av nøyaktig sammenligning av effektopptaket med den oppnådde trykkluftforsyningen.

KESS – KAESER energisparingssystem

Blant flere mulige konsepter finner vi det mest lønnsomme for deg.

Spesifisert: Vi tar tak i dine energikostnader!

30 prosent mindre energiforbruk med Kaesers energisparingssystem KESS

Når trykkluftbehovet blir kjent, gjennom nøyaktig analyse av trykkluftutnyttelsen (ADA), gir KESS beregningene skreddersydde løsninger med optimal effektivitet.

Resultatet er opptil 30 % lavere energikostnader, noen ganger mer